G
S
Działki na Ośrodek hodowli narybku pstrąga
Powierzchnia
20400.0 m2
Cena za m2
48 PLN

Działki na Ośrodek hodowli narybku pstrąga

Grunt
Sprzedaż
mapa
990 000 PLN
990 000 PLN
990 000 PLN
48 PLN
20400.0 m2
DOMI932608

Opis nieruchomości

Działki o łącznej powierzchni 2,040 ha, położone w obrębie wsi Kębłowo, gmina Luzino, przeznaczone do budowy ośrodka hodowli narybku pstrąga. Teren planowanej inwestycji jest nieuzbrojony i graniczy z korytem rzeki Redy. W północno-wschodniej części działki znajduje się gazociąg zaznaczony na mapie.
Przez ten teren przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 KV.
Na działce znajduje się nieczynny rów melioracyjny.
Dla planowanej inwestycji zostały sporządzone wszystkie wymagane dokumenty, projekty i pozwolenia. Można bez zwłoki przystąpić do budowy.
PROJEKT BUDOWLANY OBIEKTU: Ośrodek hodowli narybku pstrąga w Kębłowie gm. Luzino Nazwa opracowania: Etap I. Budowa progu w km 44+550 rzeki Redy oraz ujęcia wody powierzchniowej i stawów narybkowych z wylotem wód po-hodowlanych do rzeki Redy na działkach, obręb Kębłowo w miejscowości Kębłowo, gmina Luzino z wszelkimi wymaganymi wynikami badań gruntowych. Planowana inwestycja stanowić będzie stawy narybkowe 15 szt.
Wykonane będą w konstrukcji żelbetowej. Każdy staw posiadać będzie wymiary wewnętrzne : - długość : 40,0 m, w tym strefa ciszy 2,0 m - szerokość : 6,0 m - głębokość czynna : 1,50 do 1,60 - spadek dna 2,5 %o - grubość ścian 0,20 m W szczytowej ścianie wschodniej umieszczone zostaną przy dnie przewody szt. 10, o średnicy ɸ 100 mm prowadzące wody zanieczyszczone osadami do kanału osadowego. W szczytowych ścianach stawu umieszczone będą zamknięcia zastawkowe. Wokół stawów przebiegać będzie kanał obiegowy o szerokości 1,50 m. Urządzenia uzdatniające wody zanieczyszczone mikro-sito służyć będzie do zatrzymania zanieczyszczeń stałych. Bioreaktory zapewnią biologiczne oczyszczenie wód. Będzie 10 komór o wymiarach : 2,56 x 2,56 m i wysokości 2,68 m każda. Łączna powierzchnia 10 komór wyniesie : ok. 90,0 m2 . Przy komorach znajdować się będą kanał dopływowy i odpływowy. Komory natleniające i pompujące służyć będą do natlenienia wód kierowanych na stawy narybkowe. Potrzebne powietrze i tlen dostarczą dmuchawy i zbiornik czystego tlenu.
Staw labiryntowy służyć będzie do oczyszczenia wykorzystanych wód przed ich odprowadzeniem do rzeki. Będzie to zbiornik ziemny o nachyleniu skarp 1:1,5. Dno i skarpy zbiornika umocnione będą ażurowymi płytami betonowymi. Staw napełniany będzie do rzędnej 37,60 m. npm. Głębokość napełnienia stawu 0,80 m Powierzchnia stawu 2280 m2 , Pojemność stawu 1778 m3 . Kolektor odpływowy do rzeki Oczyszczone wody popłyną ze stawu kolektorem o przekroju prostokątnym, szerokości 1,50 m. wyposażonym w zamknięcie zastawkowe na odpływie ze stawu i w kratę na wylocie o odstępie między prętami - 30 mm. Wylot umocniony będzie obudową betonową o szerokości 1,80 m. Poletka filtracyjne osadu szt. 2, o wymiarach łącznie : - długość 38,4 m - szerokość 9,80 m Powierzchnia 376,32 m2.

Inwestycji przyznano dotację w wysokości 2.000.000 złotych, pożyczki bezzwrotnej. Czas realizacji do końca stycznia 2022 roku.
Cena 9900000 zł, Cena i warunki transakcji do negocjacji.


Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Dorota Białowąs nr licencji 25527
Właściciel
Dominanta Nieruchomości
Marii Curie-Skłodowskiej 8C/6
81-231 Gdynia
Wyślij wiadomość

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (5)

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (5)

890 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
10672.0 m2
670 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
5612.0 m2
3 500 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Stefana Batorego

Rumia

7745.0 m2
6 000 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
254700.0 m2

990 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane