Działka usługowo-mieszkaniowa z koncepcją

Działka (Usługowo-mieszkaniowa) na sprzedaż
239 000 PLN , Pow. 747 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
747 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Malbork , Wojska Polskiego
Numer oferty:
DOMI268465
Cena za m2:
320 PLN
Działka usługowo-mieszkaniowa o powierzchni 745m2 z możliwością zabudowy pod usługi z zakresu handlu, gastronomii, administracji, siedziby firm  lub zabudowy wielorodzinnej, posadowiona przy ul. Wojska Polskiego w Malborku.

Posiadamy koncepcję budowy budynku dwukondygnacyjnego, 8 lokalowego z pełnym podpiwniczeniem.

Oznaczenie terenu 2.M/U - ustalenia szczegółowe:
przeznaczenie terenu, funkcja - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się budynki mieszkalne wielorodzinne, nie ustala się proporcji pomiędzy funkcją mieszkalną a usługową, dopuszcza się zagospodarowanie działki zabudową mieszkaniową bez usług, zabudową mieszkaniowo-usługowa bądź wyłącznie usługową,
b) usługi realizowane jako lokale wbudowane lub obiekty dobudowane, wolnostojące, dopuszczalne usługi z zakresu handlu, gastronomii, administracji, siedziby firm i instytucji,
c) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- dopuszcza się lokalizację związanych z funkcją podstawową altan, wiat,
- dopuszcza się lokalizację związanych z funkcją terenu garaży wbudowanych,
- dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzyszące związane z funkcją terenu, w szczególności zieleń urządzoną, małą architekturę, urządzenia rekreacyjne, parkingi, dojścia i dojazdy,
- dopuszcza się sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla funkcjonowania terenu lub obszarów sąsiednich,
d) wyklucza się usługi uciążliwe dla funkcji mieszkalnej, w tym powodujące wzmożony ruch i zwiększone potrzeby parkingowe,
e) wyklucza się garaże wolnostojące oraz budynki gospodarcze.

Media w drodze:
- prąd - z sieci NN
- woda - z miejskiej sieci wodociągowej,
- ścieki - do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
- wody opadowe - do miejskiej kanalizacji deszczowej,
- ogrzewanie budynku z miejskiej sieci ciepłowniczej,
- gaz - z sieci miejskiej.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

Zaufaj profesjonalistom - kupuj bezpiecznie.
Nieprawidłowy adres E-mail